لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

شنبه, 03 تیر 1396 12:42

نقشه برداری

نقشه برداری

از تحویل زمین تا تحویل کلید نقشه بردار جزء رکن اصلی بوده و باید به آن توجه خاص گردد.               

همیشه قبل از شروع طراحی باید نقشه بردارمنطقه ، زمین مورد نظر را برداشت نماید و

در قالب لوح فشرده بصورت فایل اتوکد (DWG)مهر و امضاء شده تحویل مالک بدهد.

این برداشت باید حاوی مطالب ذیل باشد ؛

1- ابعاد زمین                                                                               

2- زوایای زمین                                                                            

3- شیب زمین (توپوگرافی)                                                               

4- برش از زمین بصورت طولی (پروفیل طولی) هر تعداد که لازم باشد.          

5- برش از زمین بصورت عرضی (پروفیل عرضی) هر تعداد که لازم باشد.     

6- محاسبه مساحت                                                                        

7- محاسبه حجم عملیات خاکبرداری تا تراز صفر گذر(ورود پارکینگ)            

           8- مشخص کردن شمال جغرافیای                                                                 

جهت موارد فوق با همکاری تعدادی از اکیپ های نقشه بردار مجرب آماده خدمات رسانی هستیم.

 

 

خواندن 9655 دفعه